مقالات | مژگان آرت

منبت کاری و تاریخچه آن

منبت کاری و تاریخچه آن

در پاسخ به سوال منبت کاری چیست می توان گفت منبت کاری یکی از هنرهای دستی ایرانی است که در بخش صنایع جای می گیرد. منبت کاری نوعی کنده کاری و حکاکی روی چوب است که به منظور زیباسازی بر روی چوب انجام می شود. منبت کار کسی است که با استفاده از خلاقیت و ...

مفهوم مجسمه سازی و بررسی انواع مجسمه

مفهوم مجسمه سازی و بررسی انواع مجسمه

مجسمه سازی از شاخه های هنر می باشد که عبارت است از فرم دادن به اشیاء گوناگون با انواع ابزار. با هنر مجسمه سازی میتوانیم پیکر سه بعدی ایجاد کنیم. به عنوان تعریفی از مجسمه میتوان به هر شکل سه بعدی که با هدف خاص ایجاد شده اشاره کرد. مجسمه ...

چرم دوزی از گذشته تا به امروز

چرم دوزی از گذشته تا به امروز

چرم دوزی و دباغی در ایران از زمان های دور رایج بوده است و این موضوع حتی به زمان قبل از حمله مغول مربوط میشود و از همان دوران رواج یافته است که البته در آن زمان برای زین اسب به کار میرفت در صنعت چرم دوزی مهمترین و اولین ...